شرکت آتی سازان مهر سانا

عرضه کننده تجیهزات و لوازم پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی

شركت بين المللی آتی سازان مهرسانا
عرضه و پخش لازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و دمانی وانبخشی ازمایشگاه تشخیصی در داخل و خارج کشور

تجهیزات بیمارستانی

شركت بين المللی آتی سازان مهرسانا
عرضه و پخش لازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و دمانی وانبخشی ازمایشگاه تشخیصی در داخل و خارج کشور

تجهیزات دارویی

شركت بين المللی آتی سازان مهرسانا
عرضه و پخش لازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و دمانی وانبخشی ازمایشگاه تشخیصی در داخل و خارج کشور

تجهیزات پزشکی

شركت بين المللی آتی سازان مهرسانا
عرضه و پخش لازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و دمانی وانبخشی ازمایشگاه تشخیصی در داخل و خارج کشور

صادرات تجهیزات
صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی

واردات تجهیزات
واردات تجهیزات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی

تجهیزات روانبخشی
عرضه انواع تجهیزات روانبخشی در خارج و داخل کشور

تجهیزات آزمایشگاهی
عرضه و صادرات و واردات انواع تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

 عرضه لوازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و درمانی روانبخشی ازمایشگاهی در داخل و خارج کشور
کلیک کنید!

آخرین مقالات

 

0

دریافت گواهی ناظرین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان

به اطلاع می رساند گواهی طی دوره آموزش ناظرین فنی تجهیزات پزشکی پذیرفته شدگان آزمون 23 آذر ماه سال جاری آماده تحویل می باشد. لذا خواهشمند است با در دست داشتن مدارکبیشتر...
By : mehrsanaco | فوریه 3, 2016
2

دریافت گواهی ناظرین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان

به اطلاع می رساند گواهی طی دوره آموزش ناظرین فنی تجهیزات پزشکی پذیرفته شدگان آزمون 23 آذر ماه سال جاری آماده تحویل می باشد. لذا خواهشمند است با در دست داشتن مدارکبیشتر...
By : mehrsanaco | فوریه 3, 2016
0

دریافت گواهی ناظرین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان

به اطلاع می رساند گواهی طی دوره آموزش ناظرین فنی تجهیزات پزشکی پذیرفته شدگان آزمون 23 آذر ماه سال جاری آماده تحویل می باشد. لذا خواهشمند است با در دست داشتن مدارکبیشتر...
By : mehrsanaco | فوریه 3, 2016
0

دریافت گواهی ناظرین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان

به اطلاع می رساند گواهی طی دوره آموزش ناظرین فنی تجهیزات پزشکی پذیرفته شدگان آزمون 23 آذر ماه سال جاری آماده تحویل می باشد. لذا خواهشمند است با در دست داشتن مدارکبیشتر...
By : mehrsanaco | فوریه 3, 2016

مشتریان ما

عرضه و پخش لازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و دمانی وانبخشی ازمایشگاه تشخیصی در داخل و خارج کشور
,
 عرضه لوازم و تجهیزات  پزشکی  دارویی امدادی بیمارستان و درمانی روانبخشی ازمایشگاهی در داخل و خارج کشور
,